Anunturi de achizitie

Contracte de achizitii 2023

Contract Servicii de dirigintie Cresterea Eficientei Energetice

Contract servicii de dirigintie de santier Extindere rețele alimentare cu apă

Contract Studiu geotehnic

Contract de lucrari Cresterea Eficientei Energetice Scoala Gomnaziala nr. 3

Contract de lucrari Extindere retele alimentare cu apa Comuna Dumbrava Roșie

Contract Proiectare Sistem alimentare cu apă potabilă sat Izvoare, Comuna Dumbrava Rosie

Anunț publicitate

Caiet de sarcini – furnizare autoutilitara

Contract de furnizare autoutilitară

Formulare

Anunț Extindere retele alimentare cu apa

Anunt de publicitate

Caiet de sarcini , liste de cantitati

Contract de lucrari

formular nr 8

formulare nr 1, 2, 3, 4…

Planse nr 1

Planse nr 2

…………………………

Contract Servicii de Proiectare montare Rigole

Contract Servicii de Dirigintie Amenajare Teren De sport

Contract de realizare a Studiului Geotehnic

Contract Servicii de proiectare C10

Contract de servicii dirigintie de santier

Contracte de achizitii 2022

Contract de lucrari

Contract furnizare energie

Contract servicii de expertiza

Contract proiectare

Contract dirigintie de santier

Contract audit energetic, certificat de performanta

Contract furnizare si instalare sistem supraveghere

Contract furnizare televizoare

Contract furnizare

Contract furnizare si montaj elem

Contract de lucrari Modernizare si eficientizare

Contract servicii de asistenta

Contracte de achizitii 2021

Contract de servicii de informare si publicitate

Contract dirigintiev de santier rigola carosabila

Contract de servicii proiectrae rigola

Contract SSM si PSI

Contract de servicii de expertiza Modernizare drumuri de interes local

Contract de servicii de proiectare Modernizare drumuri de interes local

Contract de furnizare a energiei electrice

contract de furnizare a energiei electrice nr 1

Contract de servicii realizare Strategie de Dezvoltare locala

Contract de lucrari cablare

Contract de lucrare executie reparatii electrice

Contract de servicii infrasatructurdate si voce

Contract furnizare de tablete si echipamente IT

Contract de lucrari Reparatii Scoala Izvoare

Contract de lucrari la Caminul din loc Izvoare

Contract servicii de arhivare

Contract de expertiza tehnica Grup sanitar

Contract servicii de expertiza tehnica Construcíe noua scoala

Contracte de achizitii 2020

contract furnizare mobilier gradinita

Contract dirigintie de santier Retea apa

Contract de lucrari retea apa

Contract servicii verificare tehnica

Servicii de proiectare servicii de verificare proiect tehnic

Servicii de proiectare faza DTAC Statie de autiobuz

Contract servicii de PSI

Contract Servicii de medicina muncii

contract servicii de dirigintie de santier

Contract servicii de dirigintie santier Infiintare gradinita

Contract prestare servicii studii geo

Contract prestare servicii de verificare proiect Modernizare strazi

Contract de prestare servicii proiectare Modernizare strazi

Contract servicii elaborare Dali Modernizare drumuri

Servicii verificare instalatii sanitare

Servicii de verificaretehnica structura de rezistenta

Servicii de verificare instlatii termice

Servicii de verificare tehnica fazele DTAC si proiectare tehnica

Servicii de verificare instalatii electrice

contract servicii masuratori topografice

contract servicii de deszapezire

contract proiectare si executie

contract prestare servicii evaluare

contract prestare servicii

Contract decontare cheltuieli pentru carantina persoanelor

contract de furnizare si montaj sticla geamuri
Contracte de achizitii 2019