Anunțuri licitație

2023

Anunț Licitație publică cu strigare

Contract servicii de dirigintie de santier Extindere rețele alimentare cu apă

Contract Servicii de dirigintie Cresterea Eficientei Energetice

Contract Studiu geotehnic

Contract Studiu geotehnic

Contract de servicii verificare proiect C10

Anunt închiriere pășune 18,06 ha

Anunț închiriere pășune 156,28 ha

Anunt licitatie publica inchiriere pășune 10 ha

2022

Anunt inchiriere păsune

Anunț privind închirierea pășunilor

Anunt licitație publică cu strigare