Anunțuri recente

ANUNTURI 2024

ANUNT PRIVIND INTENTIA DE ELABORARE PUZ

ANUNȚ PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE P.U.Z

ANUNTURI 2023

Anexa 2.1 DG – Dumbrava Anghel Saligny – ACT OCTOMBRIE 2023

Anunț Licitație pășune 10 ha

Anunț licitație pășune 156,28 ha

Anunt închiriere pășune 18,06 ha

Anunț închiriere pășune 156,28 ha

Anunt licitatie publica inchiriere pășune 10 ha

ACORDAREA AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE 2023 – 2024NOU!:

Anunt public demarare campanie de masuratori UAT Dumbrava-Rosie

Anunț privind inregistrarea producătorilor si comercianților in baza de date SGR

Comunicat de presa
Anunt public privind decizia etapei de încadrare
ANUNT PROIECT BUGET 2023

ANUNTURI 2022
ANUNT DSV

Anunț 1.11.2022: Finalizare implementare proiect “MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA DUMBRAVA ROȘIE,JUDEȚUL NEAMȚ”

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Evidenta sistemelor colectare ape uzate

Proiect de hotarare privin impozitele si taxele locale 2023

Raport de specialitate

Referat de aprobare

Anunt dezbatere publica privind imp. si taxe locale 2023

INFORMARE

Anexa-instiintare

Instiintare-seceta-pedologica
Anunt inchiriere păsune
Anunț privind închirierea pășunilor
Anunt licitație publică cu strigare

Anunț privind finalizarea proiectului “Dotarea unităților de învățământ preuniversitar din comuna Dumbrava Roșie, județul Neamț, cu echipamente TIC necesare pentru derularea activităților didactice în mediul on-line”

Derulare proiect “Dotarea unităților de învățământ preuniversitar din comuna Dumbrava Roșie, județul Neamț, cu echipamente TIC necesare pentru derularea activităților didactice în mediul on-line”

Informare publica
Ordin
ANUNT
Comunicat de presă 26.07.2021
Ordin de plasare a animalului în adapost
Anunt de intentie elaborare plan urbanistic general

Pliant RGA runda2020 BT

Afis RGA runda 2020 A3 BT P