Anunțuri recente

ANUNTURI 2023

Anunț Licitație pășune 10 ha

Anunț licitație pășune 156,28 ha

Anunt închiriere pășune 18,06 ha

Anunț închiriere pășune 156,28 ha

Anunt licitatie publica inchiriere pășune 10 ha

 • Anunt public demarare campanie de masuratori UAT Dumbrava-Rosie
 • Anunț privind inregistrarea producătorilor si comercianților in baza de date SGR

  Comunicat de presa
  Anunt public privind decizia etapei de încadrare
  ANUNT PROIECT BUGET 2023

  ANUNTURI 2022
  ANUNT DSV
  Anunț public privind decizia etapei de încadrare

  Anunț public privind decizia etapei de încadrare

  Evidenta sistemelor colectare ape uzate

  Proiect de hotarare privin impozitele si taxele locale 2023

  Raport de specialitate

  Referat de aprobare

  Anunt dezbatere publica privind imp. si taxe locale 2023

  INFORMARE

  Anexa-instiintare

  Instiintare-seceta-pedologica
  Anunt inchiriere păsune
  Anunț privind închirierea pășunilor
  Anunt licitație publică cu strigare

  Anunț privind finalizarea proiectului “Dotarea unităților de învățământ preuniversitar din comuna Dumbrava Roșie, județul Neamț, cu echipamente TIC necesare pentru derularea activităților didactice în mediul on-line”

  Derulare proiect “Dotarea unităților de învățământ preuniversitar din comuna Dumbrava Roșie, județul Neamț, cu echipamente TIC necesare pentru derularea activităților didactice în mediul on-line”

  Informare publica
  Ordin
  ANUNT
  Comunicat de presă 26.07.2021
  Ordin de plasare a animalului în adapost
  Anunt de intentie elaborare plan urbanistic general

  Pliant RGA runda2020 BT

  Afis RGA runda 2020 A3 BT P