Concursuri

  • Anunt concurs
  • Tabel selectie dosare

  • Rezultate selecție dosare concurs
  • Anunt concurs – cadru tehnic cu atributii PSI
    Anunț privind organizarea examenului de promovare a functionarilor publici pag.1
    Anunț privind organizarea examenului de promovare a functionarilor publici pag.2