Concursuri

  • Rezultate selecție dosare concurs
  • Anunt concurs – cadru tehnic cu atributii PSI
    Anunț privind organizarea examenului de promovare a functionarilor publici pag.1
    Anunț privind organizarea examenului de promovare a functionarilor publici pag.2