Concursuri

Anunțuri 2022

Rezultat solutionare contestatie

Rezultat proba scrisa concurs bibliotecar

Rezultat selectie dosare 21.07.2022

Anunt și bibliografie concurs bibliotecar

ANUNT concurs bibliotecar

Rezultate proba interviu
Rezultate proba scrisa
Anunt proba interviu
Selectie dosare concurs bibliotecar
Anunț Concurs bibliotecar

Centralizator nominal – rezultate finale
Tabel privind rezultatul selectiei dosarelor
Centralizator nominal – rezultate finale
Anunț privind organizare examen de promovare

Anunțuri 2021

Anunt concurs

Tabel selectie dosare

Anunt concurs – cadru tehnic cu atributii PSI
Anunț privind organizarea examenului de promovare a functionarilor publici pag.1
Anunț privind organizarea examenului de promovare a functionarilor publici pag.2