Dispozițiile Primarului

Anul 2023

Dispozția nr.2 din 05.01.2023 privind convocarea de îndată a Condiliului Local al comunei Dumbrava Roșie în sedință extraordinara

Dispoziția nr . 50 din 27.01.2023 pentru constituirea comisiei de receptie finala – Extindere retea iluminat public strada Haiducului

Dispoziția nr. 51 din 27.01.2023 pentru constituirea comisiei pentru recepția finală la expirarea perioadei de garanție a lucrarilor – Alimentare cu energie electrică la obiectivul – containere – birouri comuna Dumbrav

Dispozitia nr 52 din 27.01.2023 pentru constituirea comisiei pentru receptia finală la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor Alimentare cu energie electrica pt extindere,reabilitare și modernizarecorp primarie

Dispoziția nr. 54 din 31.01.2023 privind repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetului local al Comunei Dumbrava Roșie pe anul 2023

Dispoziția nr 57 din 07.02.2023 privind aprobarea drepturilor banesti personal didactic pt cheltuielile de deplasare pt transport la și de la locul de muncă

Dispoziția nr 60 din 23.02.2023 privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară

Dispozitia nr 66 privind aprobarea drepturilor banesti ale personalului didactic pt cheltuielile de deplasare

Dispozitie nr 67 din 09.03.2023 privind aprobarea drepturilor banesti ale personalului didactic pt cheltuielile de deplasa pt transport la și de la locul de munca

Dispozitia nr. 70 din 15.03.2023 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor Împrejmuire teren Scoala Dumbrava Roșie, Comuna Dumbrava Rosie

Dispozitia nr. 71 din 15.03.2023 privind constituirea comisiei pentru recepția la terminarea lucrarilor pt obierctivul de investiții Împrejmuire spațiu joacă sat Brasauti

Dispozitia nr. 72 din 16.03.2023 privind constituirea comisiei pentru recepția finală la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor pentru obiecxtivul de investiție constructia de trotuare, strada Dumbravei

Dispoziția nr. 74 din 24.03.2023 privind convocarea Consiliului LOcal în ședință ordinară

Dispozitia nr. 96 din 19.04.2023 privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinara

Dispozitia nr 109 din 11.05.2023 privind convocarea de îndată a Consiliului Local

Dispoziția nr. 161 din 24.08.2023 privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară

Dispozitia nr. 162 din 28.08.2023 privind constituirea comisiei de receăție a unui microbuz Mercedes Bens Sprinter

Dispozitia nr. 174 din 01.09.2023 privind modificarea dispoziției nr. 168 din 28.11.2022 privind constituirea comisiilor de de inventariere, casare, declasare și recepție bunuri aflate în patrimoniul comunei Dumbr

Dispoziția nr. 175 din 11.09.2023 privind virari de credite bugetare în cadrul capitolelor și între programele aceluiași capitol bugetar în bugetul local pe anul 2023

 

Anul 2022

dip nr. 7 din 19.01.2022 privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară

disp nr. 28 din 04.02.2022 privind convocarea Consiliului local în ședința ordinară

disp nr. 62 din 18.03.2022 privind convocarea Consiliului Locasl în sedinta ordinara

disp nr. 77 din 08.04.2022 privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinara

disp nr. 80 din 21.04.2022 privind convocare Consiliul Local în ședința extraordinară

disp nr.88 din 24.05.2022 privind convocarea Consiliului LOcal în sedinta ordinara

disp. nr. 98 din 10.06.2022 privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară

disp nr. 105 din 28.06.2022 privind convocarea Consiliului Local în data de 28.06.2022 ședința extraordinară

disp . nr. 110 din 20.07.2022 convocare Consiliul Local în ședința ordinară

Anul 2021
dp. 2021 nr. 001 convocare sedinta de indata luna ianuarie

dp. 2021 nr. 002 constituire comisie evaluare oferte TABLETE SCOLARE

dp. 2021 nr. 003 delegarea calității de reprezentant al UAT in AQUA NEAMT

dp. 2021 nr. 004 convocare sedinta de indata luna ianuarie

dp. 2021 nr. 005 decontare transport cadre didactice luna decembrie

dp. 2021 nr. 006 anulare procedura simplificata TABLETE SCOLARE SI IT

dp. 2021 nr. 007 convocare sedinta ordinara luna decembrie

dp. 2021 nr. 015 numire sef serviciu SPADPP moale

dp. 2021 nr. 016 numire sef serviciu SPS moale

dp. 2021 nr. 017 – constituire comisie recensamant populatie si locuinte

dp. 2021 nr. 018 constituire comisie evaluare oferte NICOREȘTI

dp. 2021 nr. 019 planul de pregatire situatii urgenta pentru anul 2021

dp. 2021 nr. 023 desemnare persoana pt emitere decizii eutanasiere caini fara stapan

dp. 2021 nr. 024 constituire comisie receptie finala schimbare invelitoare primărie

dp. 2021 nr. 025 delegare atributii stare civilă

dp. 2021 nr. 026 decontare transport cadre didactice luna ianuarie

dp. 2021 nr. 027 constituire comisie receptie finala REABILITARE TERMICA SCOALA IZVOARE

dp. 2021 nr. 028 convocare sedinta ordinara luna februarie

dp. 2021 nr. 029 constituire comisie receptie finala REABILITARE TERMICA SCOALA IZVOARE

dp. 2021 nr. 041 convocare sedinta ordinara luna martie

dp. 2021 nr. 042 decontare transport cadre didactice luna februarie

dp. 2021 nr. 043 comisie examen promovare grad COJOCARU VIOLETA

dp. 2021 nr. 044 desemnare consilier de eticã si pentru monitorizarea respectãrii normelor de conduitã

dp. 2021 nr. 045 aprobarea codului etic si integritate

dp. 2021 nr. 055 majorare indemnizatii persoane cu handicap

dp. 2021 nr. 057 constituire comisie receptie finala lucrari drum str.Zimbrului

dp. 2021 nr. 058 comisie receptie finală lucrari reparatii scoala Cut

dp. 2021 nr. 059 convocare sedinta ordinara luna aprilie

dp. 2021 nr. 061 – repartizarea pe trimestre a venituri si cheltuieli 2021

dp. 2021 nr. 062 decontare transport cadre didactice luna martie

dp. 2021 nr. 063 comisie RECEPTIE REPARATII DRUMURI

dp. 2021 nr. 064 convocare de indată in sedinta extraordinara luna aprilie

dp. 2021 nr. 065 desemnarea-persoanei-responsabile-cu-monitorizarea-situațiilor-de-pantouflage

dp. 2021 nr. 066 alocaţie familială complementara Focsaneanu Elena modificare cuantum nou

dp. 2021 nr. 070 decontare transport cadre didactice luna aprilie

dp. 2021 nr. 072 constituire comisie receptie finală la terminarea lucrarii reabilitare retea strada dumbravei