Hotărâri adoptate de Consiliului Local

Hotărâri adoptate de Consiliul Local –  2022

 

Hotărâri adoptate de Consiliul Local –  2021

hcl 2021 nr. 002 propunere schimbare destinatie

hcl 2021 nr. 001 acoperirea deficitului bugetar 2020

hcl 2021 nr. 073 desemnare reprezentant IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII

hcl 2021 nr. 074 aprobare rectificare BUGET LOCAL- RECTIFICAREA 2

hcl 2021 nr. 075 predare amplasament BAZA SPORTIVA SEDIU

hcl 2021 nr. 076 drept de uz si servitute Alexandru Ovidiu

hcl 2021 nr. 077 acord acces retele comunicatii RDS 4 MP

hcl 2021 nr. 078 aprobare documentatie salubrizare zona I (Dumbrava )

hcl 2021 nr. 079 acord acces retele comunicatii ORANGE modificat

hcl 2021 nr. 080 aprobare cerere li indicatori tehnico economci DRUMURI ANGHEL SALINGNY

hcl 2021 nr. 081 Oocupare temporară teren RETEA GAZE NATURALE SC ALCROMAL

hcl 2021 nr. 082 aprobare raport gestionare bunuri casare

hcl 2021 nr. 083 acordare burse sociale si merit scoala Dumbrava Rosie

hcl 2021 nr. 085 acordaare sprijin financiar parohii

hcl 2021 nr. 087 presedinte de sedinta

hcl 2021 nr. 88 acodarea unor premii la 50 ani de la casatorie

hcl 2021 nr. 089 inchidere trim III

hcl 2021 nr. 090 aprobare rectificare BUGET LOCAL- RECTIFICAREA 4

hcl 2021 nr. 091 indexare impozite si taxe pentru anul 2022

hcl 2021 nr. 092 indicatori tehnico economici modernizare iluminat public

hcl 2021 nr. 094 program aprovizionare POPULATIE PRODUSE RATIONALIZATE

hcl 2021 nr. 095 modificarea comisiilor de specialitate

hcl 2021 nr. 097 act aditional CABINET medical GAFITA DANUT

hcl 2021 nr. 098 act aditional CABINET medical MARC RAMONA MARCELINA

hcl 2021 nr. 099 act aditional CABINET medical SECHELARU CRINA

hcl 2021 nr. 100 act aditional CABINET STOMATOLOGIC

hcl 2021 nr. 101 act aditional FARMACIE

hcl 2021 nr. 102 aprobare rectificare BUGET LOCAL- RECTIFICAREA 5

hcl 2021 nr. 103 -acordare-sprijin-financiar-parohiei Izvorul Tamaduirii

hcl 2021 nr. 104 reorganizarea SVSU (2)

hcl 2021 nr. 105 tarife SPADPP

hcl 2021 nr. 106 taxa speciala salubrizare

hcl 2021 nr. 107 organizare retea scolara 2022 – 2023

hcl 2021 nr. 108 indicatori tehnico economici modernizare drumuri anghel s

hcl 2021 nr. 109 aprobare rectificare BUGET LOCAL- RECTIFICAREA 6

HCL NR. 49 – 60 ADOPTATE IN SEDINTA ORDINARA DIN LUNA IUNIE

HCL LUNA MAI

HCL APROBATE IN LUNA MARTIE

PHCL3486_24.03.2021 proiect buget 2021

anexe 7-11phcl3486_24.03.2021

anexa4 phcl 3486_24.03.2021

anexa2 phcl 3486_24.03.2021

anexa3 phcl 3486_24.03.2021

anexa1 phcl 3486_24.03.2021

anexa 14 phcl3486_24.03.2021

anexa 6 phcl3486_24.03.2021

anexa 5phcl 3486_24.03.2021

ANEXA 1 HCL 31_19.04.2021

HCL 31_19.04.2021

ANEXA 2 HCL31_19.04.2021

HCL APROBATE IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN LUNA APRILIE
HCL nr. 16 – 23 luna februarie
HOTARARI NR. 4 -15 adoptate in ședința ordinară din luna ianuarie
HCL nr. 1 – 2 adoptate in luna ianuarie

Hotărâri ale Consiliului Local – 2020

HCL adoptate in luna decembrie
HCL nr. 62 aprobare indicatori tehnico economici pentru obiectivul ,, Extindere retele electrice strada Potocina comuna Dumbrava Rosie,,
HCL ȘI ANEXE LUNA NOIEMBRIE 2020

Hotărâri ale Consiliului Local – 2019
hcl aprobare cont-executie

anexa 3_hcl 34_2019

anexa 2 hcl 34_2019

anexa 1 hcl 34_2019

Hotarari ale Primariei Comunei Dumbrava Rosie, judetul Neamt

Hotărâri ale Consiliului Local – 2018

HCL nr. 1 stabilire indemnizatie alesi locali

HCL nr. 2 stabilire salarii de baza functionari publici si personal contractual din aparatul de specialitate al primarului

hcl nr. 2 pag 2

HCL nr. 3 stabilirea retea scolara

HCL nr. 4 luare act de demisie consilier local

HCL nr. 5 aprobare buget de venituri si cheltuieli SC PRO SALUBRITATE DUMBRAVA ROSIE SRL

HCL nr. 6 aderarea la ACOR

HCL nr. 7 validarea mandatului de consilier local

HCL nr. 8 aprobare act aditional la contractul de administrare in regim silvic

HCL nr. 9 aprobare buget de venituri si cheltuieli intocmit de Ocolul Silvic Roznov

HCL nr. 10 aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Dumbrava Rosie pe anul 2018

HCL nr. 10 pag 2

HCL nr. 11 aprobare utilizare excedent bugetar al comunei Dumbrava Rosie

HCL nr. 12 plan de actiuni pentru persoanele care efectueaza munca in folosul comunitatii

HCL nr. 13 aprobarea Steategiei nationale de achizitii si a Planului anual de achizitii pe anul 2018

HCL nr. 14 aprobare nota conceptuala si tema proiectare obiectiv,,Extindere modernizare si dotare sediu primarie

HCL nr. 15 aprobare caiet de sarcini serviciu iluminat public

HCL nr. 16 aprobare act aditional la Contractul de delegare a serviciului de administrare drumuri

HCL nr. 17 pentru stabilirea presedintelui de sedinta

HCL nr. 18 privind modificarea si completarea Actului constitutiv si Statutului ADI Aqua Neamt

HCL nr. 19 aprobare nota conceptuala si tema proiectare obiectiv imprejmuire teren Scoala cu cls.I-IV Cut

HCL nr. 20 aprobarea fazelor nota conceptuala si tema proiectare pt. obiectivul ,,Extindere retea apa strada Teiului,,

HCL nr. 21 aprobare nota conceptuala si tema proiectare obiectiv ,,Lucrari reabilitare pod DC 111 Dumbrava Rosie

HCL nr. 22 aprobare nota conceptuala si tema proiectare ,,Extindere retea apa strada Curcubeului,,

HCL nr. 23 aprobare Regulament de ordine interioara

HCL nr. 24 aprobare indicatori tehnico economici obiectiv ,,Extindere retele electrice strada Potocina

HCL nr. 25 aprobare tarife pentru activitatea serviciului de salubrizare prestat de SC PRO SALUBRITATE DUMBRAVA ROSIE SRL

HCL nr. 26 aprobarea tarifelor pentru activitatea serviciului de administrare drumuri

HCL nr. 27 aprobarea calificativului de evaluare a performantelor profesionale pentru secretarul comunei

HCL nr. 28 privind apribarea bugetului local rectificat pentru anul 2018 – rectificarea 1

HCL nr. 29 aprobare ocupare temporara teren pentru bransament apa si apa uzata – beneficiar Hinoveanu Daniela

HCL nr. 30 aprobarea ocuparii temporare a unei suprafete de teren pentru bransament retea apa

HCL nr. 31 aprobare deviz reparatii strada Teiului

HCL nr. 32 aprobare deviz reparatii strada Plantelor

HCL nr. 33 insusire raport expertiza tehnica pod DC 111

HCL nr. 34 aprobarea fazelor nota conceptuala si tema proiectare obiectiv ,,modernizare drumuri de interes local in comuna Dumbrava Rosie,,

HCL nr. 35 aprobare PUZ contruire hala productie,platforme SC COMES SA

HCL nr. 36 aprobare achizitionare servicii juridice pentru apararea intereselor comunei in litigii

HCL nr. 37 sustinerea declaratiei simbolice de unire cu Republica Moldova

HCL nr. 38 aprobare indicatori tehnico economici obiectiv ,,Reabilitare Pod DC 111 Dumbrava Rosie ,,

HCL nr. 39 aprobare indicatori tehnico economici pt.obiectiv ,, Extindere retea apa strada Teiului,,

HCL nr. 40 aprobare indicatori tehnico economici ,, Extindere retea apa strada Curcubeului,, comuna Dumbrava Rosie

HCL nr. 41aprobare indicatori tehnico economici reabilitare si reparare pod peste DC 111 Dumbrava Rosie peste canalul UHE faza P.T.E.

HCL nr. 42 aprobare indicatori tehnico economici pt. imbracaminte asfaltica usoara strada Plantelor

HCL nr. 43 aprobare indicatori tehnico economici pt. imbracaminte asfaltica usoara strada Dudului

HCL nr. 44 pentru stabilirea presedintelui de sedinta

HCL nr. 45 aprobare cont anual de executie a bugetului local pentru anul 2017

HCL nr. 46 aprobarea executiei bugetare a sectiunii de functionare si de dezvoltare a bugetului local al comunei in trimestrul I pe anul 2018

HCL nr. 47 acordare mandat sprecial in AGA a ADI AQUA NEAMT

HCL nr. 48 aprobare drept de uz si servicitute in favoarea SC GELGAZ GRID SA pentru realizare obiectiv ,,Extindere retele electrice strada Potocina,,

HCL nr. 49 insusire raport evaluare expertiza tehnica pentru obiectiv ,,Pod peste raul Bistrita,,

HCL nr. 50 aprobare indicatoi tehnico economici pt.obiectiv,,Pereu pe taluz pe strada Morii sat Cut,,

HCL nr. 51 rectificarea bugetului local pentru anul 2018- rectificarea 2

HCL nr. 52 alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 53 asigurarea fondurilor pentru cheltuieli neeligibile in cadrul proiectului ,,Dotarea Caminului cultural Dumbrava Rosie,,

HCL nr. 54 aprobare drept de uz si servitute in favoarea SC DELGAZ GRID SA pt.teren domeniu public in vederea realizarii investitiei ,, Extindere retele electrice stada Potocina,,

HCL nr. 55 aprobare indicatori tehnico economici ,, Reabilitare si modernizare drumuri publice in interiorul comunei,,

HCL nr. 56 insusirea si aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului public al comunei

HCL nr. 57 aprobare indicatori tehnico economici pentru realizarea investitiei ,,Modernizare DC 111 Izvoare – Dumbrava Rosie,,

HCL nr. 58 aprobare drept de uz in favoarea SC DELGAZ GRID SA a unei suprafete de teren din domeniu public

HCL nr. 59 achizitionare servicii consultanta

HCL nr. 60 aprobare Raport expertiza tehnica obiectiv conducte retea distributie gaze naturale

HCL nr. 61 aprobare PUZ ,,Introducere teren in intravilan pentru construire hala- beneficiar Sandulache Ionut

HCL nr. 62 aprobare indicatori tehnico economici pentru obiectivul ,, Extindere retele electrice strada Potocina comuna Dumbrava Rosie,,

HCL nr. 63 aprobarea executiei bugetare a bugetului local in trimestrul II pe anul 2018

HCL nr. 64 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC PRO SALUBRITATE DUMBRAVA ROSIE SRL

HCL nr. 65 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 66 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in consiliul de administratie al scolii

HCL nr. 67 privind aprovarea documentatiei tehnico economice pentru obiectivul ,,Porti da gabarit si amenajare rampa acces pod peste raul Bistrita,,

HCL nr. 68 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici,,Infiintare spatii verzi si locuri de joaca in comuna Dumbrava Rosie,,

HCL nr. 69 aprobare cheltuieli neeligibile reprezentand contravaloarea serviciilor de consultanta in achizitii pentru proiectul,,Dotare Camin cultural Dumbrava Rosie,,

HCL nr. 70 aprobarea participarii comunei Dumbrava Rosie la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto in vederea achizitionarii unui autoturism

HCL nr. 71 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018-rectificarea 3

HCL nr. 72 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2019

HCL nr. 73 aprobare burse scolare si burse merit

HCL nr. 74 rectificarea bugetului local pentru anul 2018 – rectificarea 4

HCL nr. 74 pag 2

HCL nr. 75 aprobarea documentatiei pentru realizarea licitatiei in vederea atribuirii contractului de deszapezire

HCL nr. 76 privind aprobarea Raportului de evaluare a activelor fixe corporale

HCL nr. 77 privind aprobarea Raportului de evaluare si insusirea valorilor de inventar aferente bunurilor proprietate publica a UAT Dumbrava Rosie

HCL nr. 78 aprobarea scutirii la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale

HCL nr. 79 aprobarea executiei bugetare in trimestrul III pe anul 2018

HCL nr. 80 punere la dispoziti teren in favoarea SC DELGAZ GRID SA pentru realizare obiectiv ,,Reabilitare retea joasa tensiune si modernizare bransament zona PTA 2 Cut

HCL nr. 81 acordare cu titlu gratuit a dreptului de uz catre SC DELGAZ GRID SA a unei suprafete de teren apartinand domeniului public al comunei

HCL nr. 82 solutionarea unei cererei pentru constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenului aferent locuintei

HCL nr. 83 pentru stabilirea presedintelui de sedinta

HCL nr. 84 privind acordarea unor premii in bani fiecarui cuplu care aniverseaza 50 de ani de casatorie

HCL nr. 85 privind rectificarea bugetului local – rectificarea 5

hcl nr.85 pag 2

HCL nr. 86 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema proiectare pentru obiectiv ,, Extindere retele electrice de distributie publica stada Potocina,,

Hotarari ale Primariei Comunei Dumbrava Rosie, judetul Neamt

Hotărâri ale Consiliului Local – 2017