Legislatie

Lista documentelor pe care

Primaria comunei Dumbrava Rosie

le comunica din oficiu,

potrivit Legii nr. 544/ 2001

 

 1. a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea

autoritatii sau institutiei publice;

 1. b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de

functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

 1. c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a

institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea

informatiilor publice;

 1. d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice,

respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de

e-mail si adresa paginii de Internet;

 1. e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
 2. f) programele si strategiile proprii;
 3. g) lista cuprinzand documentele de interes public;
 4. h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau

gestionate, potrivit legii;

 1. i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei

publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta

dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

INFORMATII   DE   INTERES   PUBLIC

Prin informatie de interes public se întelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei – Legea 544/2001 art. 2, lit. b.Pentru asigurarea accesului la informatile de interes public, Primaria comunei Dumbrava Rosie  a desemnat o persoana care are responsabilitati in acest domeniu – Dna Chiritescu Elena, -secretarul comunei, care poate fi contactata la: telefon 0233/282224 , e-mail: primariadumbravarosie@yahoo.com

Cerere de informaţii de interes public
Conform prevederilor art. 6, alin (3) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
Pentru a facilita primirea de către dumneavoastră a unui răspuns cât mai prompt, vă rugam să descărcaţi formularul ataşat şi să-l trimiteţi la adresa
primariadumbravarosie@yahoo.com
sau pe adresa:
PRIMĂRIA COMUNEI DUMBRAVA ROSIE
str.Dumbravei nr. 68 comuna Dumbrava Rosie 617185, jud. Neamţ ,

DESCARCA Modelul de cerere la Legea nr. 544/2001

Program pentru furnizarea informatiilor de interes public:
– Luni, Marti, Miercuri, Joi, 8,00 – 16,00

Accesul la Informatie

 1. DE CE aveti nevoie de acest drept?
  PENTRU CA :
 • platiti taxe si impozite statului
 • sunteti responsabil si vreti sa stiti cum este gestionat banul public
 • cei pe care i-ati ales trebuie sa isi respecte promisiunile
 • functionarii din institutiile publice sunt in slujba dumneavoastra si nu invers
 • administratia publica este din ce in ce mai transparenta
 • pur si simplu este DREPTUL DUMNEAVOASTRA!
 1. CARE SUNT REGLEMENTARILE de baza privind liberul acces la informatiile de interes public ?
 • Declaratia Universala a Drepturilor Omului, articolul 19: „Orice persoana are dreptul la libertatea opiniei si a expresiei; acest drept include libertatea de a sustine opinii fara nici o interferenta si de a cauta, primi si raspandi informatii si idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere.”
 • Constitutia Romaniei, articolul 31 : „Dreptul persoanei de a avea aces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit… Autoritatile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal”.
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 • Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001
 1. DE CE ESTE IMPORTANTA pentru Romania Legea privind accesul la informatiile de interes public?
  PENTRU CA:
 • este un pas major in consolidarea democratiei si in reforma administratiei publice
 • institutionalizeaza TRANSPARENTA in relatiile dintre cetatean si autoritatile si institutiile publice
 • se va produce o schimbare de mentalitate in relatia dintre cetatean si functionari publici
 • acesul la informatiile publice va reprezenta regula iar limitarea acesului, exceptia.
 1. Ce este INFORMATIA DE INTERES PUBLIC ?
 • Orice informatie produsa sau gestionata de institutiile sau autoritatile publice.

CINE poate solicita informatii de interes public?

 • Orice persoana fizica sau juridica, de cetatenie romana sau straina.

Puteti solicita orice informatie, fara nici o RESTRICTIE?

 • Da, dar trebuie sa stiti ca exista informatii de interes public la care accesul este exceptat.
 1. CONFORM Legii 544/2001, sunt EXCEPTATE de la accesul liber urmatoarele informatii:
 • informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate;
 • informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele ce privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate
 • informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale;
 • informatiile cu privire la datele personale, daca accesul la acestea nu este reglementat prin lege;
 • informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea sau un interes legitim al unei persoane
 • Informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricarei dintre partile implicate in proces;
 • informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor;
 1. CE sunt informatiile furnizate din OFICIU?
 • Informatiile din oficiu sunt acele informatii pe care institutiile si autoritatile publice sunt obligate sa le faca publice fara a a exista o solicitare in acest sens
 1. UNDE sunt disponibile informatiile din oficiu ?
 • Informatiile din oficiu sunt disponibile la secretarul comunei cam.3 sau in mijloacele de informare in masa, precum si in pagina de Internet.- primariadumbravarosie@yahoo.com
 1. CARE sunt categoriile de informatii ce se furnizeaza din oficiu?
 • Actele normative in baza carora autoritatea publica locala functioneaza si este organizata.
 • Modul in care este organizata institutia PRIMARIEI, atributiile departamentelor, programul de functionare si programul de audiente
 • Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei, Consiliul Local si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
 • Coordonatele prin care poate fi contactata Primaria, sediul, numerele telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet
 • Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
 • Programele si strategiile Primariei
 • Lista cu documentele considerate de interes public.
 • Lista cu categoriile de documente produse si/sau gestionate de institutie
 • Modurile in care pot fi contestate si atacate deciziile autoritatilor si institutiilor publice in cazul in care o persoana se considera vatamata in ceea ce priveste exercitarea dreptului de a avea acces la informatiile de interes public
 1. CE sunt informatiile furnizate la cerere ?
 • Orice informatie pentru care furnizarea este posibila numai in urma unei solicitari.
 1. CUM poti obtine o informatie furnizata la cerere ?
 • VERBAL, adresandu-va Centrului de informatii pentru cetateni sau persoanelor responsabile de informare publica. In cazul in care este disponibila, informatia solicitata va fi furnizata pe loc. Daca nu este posibil acest lucru, veti fi indrumat sa depuneti o solicitare in scris.
 • IN SCRIS, cererile pot fi pe suport de hartie sau electronic (e-mail). Ele vor fi inregistrate si veti primi o recipisa continand data si numarul de inregistrare a cererii
 1. Care sunt COSTURILE accesului la informatie?
 • Accesul la informatiile de interes public este gratuit. Nu trebuie sa platiti pentru serviciile de cautare si identificare a informatiei solicitate doar, in cazul in care solicitati copii dupa documente oficiale, trebuie sa suportati contravaloarea serviciilor de copiere.
 1. Dupa CAT TIMP veti primi raspunsul la solicitarea dumneavoastra?
 • autoritatile si institutiile publice au obligatia de a va raspunde in scris la solicitare in termen de 10 zile lucratoare de la depunerea cererii
 • in cazul in care durata necesara pentru identificarea informatiei solicitate depaseste acest termen, solicitantul va primi raspunsul in cel mult 30 de zile lucratoare de la depunerea cererii si va fi instiintat despre acest fapt in cel mult 10 zile.
 • daca informatia pe care o solicitati este considerata a fi o informatie exceptata de la liberul acces, in cel mult 5 zile lucratoare veti fi instiintat in scris despre acest fapt.
 1. Puteti depune o RECLAMATIE daca considerati ca v-a fost incalcat dreptul de liber acces la informatie?
 • Da, dar trebuie sa o faceti in cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al institutiei.
 • Reclamatia trebuie adresata conducatorului institutiei, iar acesta este obligat, ca in urma unei anchete administrative, sa va dea un raspuns in cel mult 15 zile de la inregistrarea plangerii
 • Daca reclamatia dumneavoastra este intemeiata, raspunsul va contine informatiile de interes public solicitate initial si va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate functionarului vinovat.

Puteti sa va adresati JUSTITIEI daca v-a fost lezat dreptul de liber acces la informatie?

 • Da, puteti sa o faceti direct dupa asteptarea raspunsului la solicitarea initiala sau dupa raspunsul la reclamatia administrativa
 • Plangerea trebuie depusa la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliati sau in a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei sau autoritati publice impricinate, in termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a raspunsului la solicitarea initiala.
 • Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa va furnizeze informatile de interes public solicitate si sa va plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
 • Daca sunteti nemultumit de hotararea instantei, aceasta poate fi atacata prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curtii de Apel ramane definitiva si irevocabila
 • Atat actiunea depusa la prima instanta, cat si recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.

LEGE   Nr. 544 din 12 octombrie 2001

privind liberul acces la informaţiile de interes public

EMITENT:      PARLAMENTUL

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 663 din 23 octombrie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAP. 1

Dispoziţii generale

 

ART. 1

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

ART. 2

În sensul prezentei legi:

 1. a) prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate sau instituţie publică, precum şi orice regie autonomă care utilizează resurse financiare publice şi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, potrivitConstituţiei;
 2. b) prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei;
 3. c) prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

 

CAP. 2

Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public

 

ART. 3

Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate în acest scop.

ART. 4

(1) Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a organiza compartimente specializate de informare şi relaţii publice sau de a desemna persoane cu atribuţii în acest domeniu.

(2) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea compartimentelor de relaţii publice se stabilesc, pe baza dispoziţiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii sau instituţiei publice respective.

ART. 5

(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

 1. a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
 2. b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
 3. c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 4. d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 5. e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 6. f) programele şi strategiile proprii;
 7. g) lista cuprinzând documentele de interes public;
 8. h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 9. i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1).

(3) Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a.

(4) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin:

 1. a) afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie;
 2. b) consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop.

ART. 6

(1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

(3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

 1. a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
 2. b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
 3. c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

 

ART. 7

(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

(2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

(3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic.

ART. 8

(1) Pentru informaţiile solicitate verbal funcţionarii din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice au obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi pot furniza pe loc informaţiile solicitate.

(2) În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informaţia de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute la art. 7.

(3) Informaţiile de interes public solicitate verbal se comunică în cadrul unui program minim stabilit de conducerea autorităţii sau instituţiei publice, care va fi afişat la sediul acesteia şi care se va desfăşura în mod obligatoriu în timpul funcţionării instituţiei, incluzând şi o zi pe săptămână, după programul de funcţionare.

(4) Activităţile de registratură privind petiţiile nu se pot include în acest program şi se desfăşoară separat.

(5) Informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.

ART. 9

(1) În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii.

(2) Dacă în urma informaţiilor primite petentul solicită informaţii noi privind documentele aflate în posesia autorităţii sau a instituţiei publice, această solicitare va fi tratată ca o nouă petiţie, răspunsul fiind trimis în termenele prevăzute laart. 7 şi 8.

ART. 10

Nu este supusă prevederilor art. 7 – 9 activitatea autorităţilor şi instituţiilor publice de răspunsuri la petiţii şi de audienţe, desfăşurată potrivit specificului competenţelor acestora, dacă aceasta priveşte alte aprobări, autorizări, prestări de servicii şi orice alte solicitări în afara informaţiilor de interes public.

ART. 11

(1) Persoanele care efectuează studii şi cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al autorităţii sau al instituţiei publice pe baza solicitării personale, în condiţiile legii.

(2) Copiile de pe documentele deţinute de autoritatea sau de instituţia publică se realizează în condiţiile art. 9.

ART. 12

(1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1, următoarele informaţii:

 1. a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 2. b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 3. c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
 4. d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
 5. e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
 6. f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
 7. g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

(2) Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informaţiilor aparţinând categoriilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor şi autorităţilor publice care deţin astfel de informaţii, precum şi instituţiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informaţiilor.

ART. 13

Informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituţie publică nu pot fi incluse în categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public.

ART. 14

(1) Informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.

(2) Informaţiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autorităţile publice decât în temeiul unei obligaţii legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informaţii potrivit art. 2.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Dispoziţii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public

 

ART. 15

(1) Accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public este garantat.

(2) Activitatea de culegere şi de difuzare a informaţiilor de interes public, desfăşurată de mijloacele de informare în masă, constituie o concretizare a dreptului cetăţenilor de a avea acces la orice informaţie de interes public.

ART. 16

Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să desemneze un purtător de cuvânt, de regulă din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice.

ART. 17

(1) Autorităţile publice au obligaţia să organizeze periodic, de regulă o dată pe lună, conferinţe de presă pentru aducerea la cunoştinţă a informaţiilor de interes public.

(2) În cadrul conferinţelor de presă autorităţile publice sunt obligate să răspundă cu privire la orice informaţii de interes public.

ART. 18

(1) Autorităţile publice au obligaţia să acorde fără discriminare acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă.

(2) Acreditarea se acordă la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia.

(3) Autorităţile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii autorităţii publice şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii.

(4) Refuzul acordării acreditării şi retragerea acreditării unui ziarist se comunică în scris şi nu afectează dreptul organismului de presă de a obţine acreditarea pentru un alt ziarist.

ART. 19

(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să informeze în timp util mijloacele de informare în masă asupra conferinţelor de presă sau oricăror alte acţiuni publice organizate de acestea.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acţiunile publice organizate de acestea.

(3) Autorităţile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare şi funcţionare să desfăşoare activităţi specifice în prezenţa publicului sunt obligate să permită accesul presei la acele activităţi, în difuzarea materialelor obţinute de ziarişti urmând să se ţină seama doar de deontologia profesională.

ART. 20

Mijloacele de informare în masă nu au obligaţia să publice informaţiile furnizate de autorităţile sau de instituţiile publice.

 

CAP. 3

Sancţiuni

 

ART. 21

(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

ART. 22

(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

(5) Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.

 

CAP. 4

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

ART. 23

(1) Prezenta lege va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va elabora, la iniţiativa Ministerului Informaţiilor Publice, normele metodologice de aplicare a acesteia.

ART. 24

(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Informaţiilor Publice, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Ministerul Finanţelor Publice vor înainta Guvernului propuneri privind măsurile necesare pentru ca informaţiile de interes public să devină disponibile în mod progresiv prin intermediul unor baze de date informatizate accesibile publicului la nivel naţional.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) vor privi inclusiv dotarea autorităţilor şi instituţiilor publice cu echipamentele de tehnică de calcul adecvate.

ART. 25

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice prevederi contrare.